1.Mục đích phạm vi thu thập thông tin :

khudothigreendragoncity.com không chia sẻ thông tin của khách hàng cho bất kì một bên thứ 3 nào .

Thông tin cá nhân chỉ duy nhất được sử dụng nội bộ trong công ty .

Thông tin các thành viên chỉ sử dụng trong các mục đích sau :

  • Tư vấn khách hàng
  • Gửi thông báo và thực hiện các chương trình quảng cáo
  •  Dùng để liên lạc thành viên khi chúng tôi điều tra thông tin của khách hàng

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân chỉ sử dụng nội bộ công ty với các mục đích sau :

  • Hỗ trợ và giúp đỡ khách hàng
  • Cung cấp thông tin về sản phẩm và chăm sóc khách hàng

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân sẽ được lưu giữ trong 1 thời gian để phục vụ yêu cầu thành viên

Thành viên cũng có thể yêu cầu dữ liệu cá nhân khi không còn là thành viên của khudothigreendragoncity.com

4. Địa chỉ của đơn vị chủ quản Sàn giao dịch thương mại điện tử khudothigreendragoncity.com:

Trụ sở: Tầng 18, Tòa nhà Center Building, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 0988 475 678  

Email: [email protected]

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu thành viên:

Mỗi thành viên sẽ có một tài khoản để sử dụng tất cả các chức năng cũng như dịch vụ trên khudothigreendragoncity.com theo đúng quyền lựa chọn và phân quyền hợp pháp